Τομέας Νεοελληνικής Φιλολογίας

Ο Τομέας Νεοελληνικής Φιλολογίας ανήκει στο Τμήμα Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Τα γνωστικά αντικείμενα που ορίζουν τη βάση του Προπτυχιακού και Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τομέα Νεοελληνικής Φιλολογίας, είναι η Νεοελληνική Φιλολογία, η Συγκριτική Φιλολογία και η Θεωρία της Λογοτεχνίας. Η συναρμογή των τριών αυτών γνωστικών αντικειμένων αποδίδει μια συγκεκριμένη επιστημονική αντίληψη για τις απαιτήσεις των σύγχρονων λογοτεχνικών σπουδών, σύμφωνα με την οποία για την έκδοση, την ανάλυση και ερμηνεία των κειμένων της νεοελληνικής λογοτεχνίας απαιτούνται εκλεπτυσμένα μεθοδολογικά εργαλεία, θεωρητικής, ιστορικής, κριτικής και συγκριτολογικής τάξεως.

Το πλούσιο ερευνητικό και διδακτικό έργο των μελών ακαδημαϊκού προσωπικού του Τομέα Νεοελληνικής Φιλολογίας είναι συντονισμένο με τις σύγχρονες επιστημονικές απαιτήσεις για εμπεριστατωμένη και κριτικά επεξεργασμένη γνώση, και καλύπτει ευρύ φάσμα ζητουμένων με θεμελιώδη άξονα αναφοράς αυτών τη νεοελληνική λογοτεχνία σε όλες τις ειδολογικές εκφάνσεις της του παρελθόντος και του παρόντος, όπως και στις ποικίλες πολιτισμικές συναρτήσεις της.

Άμεσα συνδεδεμένες με το παραπάνω ερευνητικό και διδακτικό έργο είναι οι διπλωματικές μεταπτυχιακές εργασίες Α’ Κύκλου και οι διδακτορικές διατριβές με αντικείμενο τη νεοελληνική λογοτεχνική παραγωγή, οι οποίες εκπονούνται από ερευνητές και ερευνήτριες, που προέρχονται όχι μόνον από την Ελλάδα αλλά και από άλλες χώρες της Ευρώπης κατά κύριο λόγο, αλλά και της Αφρικής και της Ασίας, συμβάλλοντας έτσι στη διεύρυνση του δικτύου των νεοελληνικών λογοτεχνικών σπουδών. 

Το ερευνητικό και διδακτικό έργο που παράγεται στον Τομέα Νεοελληνικής Φιλολογίας, ενισχύουν λειτουργικά πολλές επιστημονικές δραστηριότητες που αναλαμβάνονται, όπως είναι η διοργάνωση επιστημονικών συνεδρίων και ημερίδων -είτε από τον ίδιο τον Τομέα, είτε σε συνεργασία με ομόλογους πανεπιστημιακούς Τομείς και Τμήματα, με Ερευνητικά Κέντρα και Επιστημονικές Εταιρείες-, και η έκδοση των συναφών Πρακτικών, αλλά και οι συστηματικοί ετήσιοι κύκλοι ομιλιών με προσκεκλημένους πανεπιστημιακούς και συγγραφείς.